Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Λυκοθανάσης Σπύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Μαρία Παναγοπούλου –Σμπούκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Παρασκευάς Μιχάλης
ΤΑΜΙΑΣ                Κολιόπουλος Γιώργος
ΜΕΛΗ                   Μαγιάκη Άννα
                            Μπακοπούλου Αθανασία
                            Μπακουλόπουλος Αθανάσιος

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πάτρα 4/10/2011

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Πειραματικου Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παν. Πατρών, για τη μεταφορά των μαθητών κατά την νέα σχολική χρονιά θα ισχύσουν τα παρακάτω:
 1. Οι πληρωμές θα γίνονται όπως και πέρσι ανά δίμηνο και θα προκαταβάλλονται στην αρχή κάθε διμήνου σε λογαριασμό της ΕΥΡΟΒΑΝΚ.
 2.  Όσοι μαθητές που μεταφέρονται θα εφοδιαστούν από τον Σύλλογο με ειδική προσωπική κάρτα προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής της Α δόσης. Από την Τρίτη 18 Οκτώβριου σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της χθεσινής γενικής συνέλευσης, η κάρτα θα είναι απαραίτητη για να ανεβεί κάθε μαθητής στο λεωφορείο. Τέτοιες κάρτες θα εκδοθούν και θα ισχύσουν σταδιακά 4 κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 3. Καθιερώνεται ενιαίο κόμιστρο για τους μαθητές νηπιαγωγείου δημοτικού ανεξαρτήτως του αν η διαδρομή είναι απλή ή διπλή.
 4. Φέτος μειώθηκε το ημερήσιο κόστος μεταφοράς ανά λεωφορείο από 165€ σε 155€ και μεταφέρονται μέχρι σήμερα 75 μαθητές. Έτσι το συνολικό ετήσιο κόστος μεταφοράς από 780€ πέρσι μειώνεται σε 760€. Αν καταλήξουμε να φτάσουμε τους 90 μαθητές το ετήσιο κόστος θα κατέβει στα 675€.
 5. Από φέτος κάθε γονιός θα πάρει 2 αποδείξεις για την εφορία, μια για το 2011 και μια για το 2012 μετά την καταβολή της 2ης και της 4ης δόσης αντιστοίχως.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συγκριτικά στοιχεία της περσινής χρονιάς
 50*3*80*162=38800,00€ …3 πούλμαν 2010
 50*3*85*165=42075,00 …..3 πούλμαν 2011
 50*80=4000,00€ πούλμαν παράκαμψης 2010
 51*85=4335,00€ πούλμαν παράκαμψης 2011 Επιδότηση -3420,00€ από υπόλοιπα 2009-10
Συνολικό ετησιο=85860,00
 Ετήσιο ατομικό =85860/110=780,00€
 Ημερησιο κομιστρο =780,00€/165=4,73€
Φετινά στοιχεία
2 πουλμαν των 50 ατόμων *155 ημερησίως *165ημερες =51150,00€ πούλμαν 12:30
70*165=11550,00€ επιστροφή περσινού υπολοίπου = 2000,00€ Σύνολο ετήσιο 60700,00€ Ετήσιο ατομικό 60.700,00€/80μαθητες=760,00€ Ημερήσιο κόμιστρο
Αναπροσαρμογή που θα επηρεάσει την τελευταία δόση θα γίνει αν χρειαστεί στις αρχές Φεβρουαρίου.

ΔΟΣΕΙΣ
Α ΔΟΣΗ
Β ΔΟΣΗ
Γ ΔΟΣΗ
Δ ΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΟΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 14/10/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/12/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2012
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 15/4/2012
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
190€
190€
190€
190€
760€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Συγκριτικά περσινά στοιχεία
[ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ}4 *80 (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)*140 = 44800€ 4*85*142,5 = 42075 € μείον η επιδότηση = -2275€
Σύνολο κόμιστρων = 90975€

Υπολογισμός Κόστος ανά μαθητή
 90975/160=570€ το χρόνο 570/165=3.46€ /ημερησίως

Φετινά στοιχεία
3 πούλμαν των 50 ατομων*135,00€ ημερησιως*165 ημέρες
=66825 € ετησίως συνολικά

Υπολογισμός Κόστος ανά μαθητή
66825,00€/140 = 480,00€ το χρόνο
480,00€/165 ημέρες = 2,91€ ημερησίως
Αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει ανακοίνωση προσαρμογής της 4ης δόσης προς τα κάτω η προς τα άνω αντιστρόφως προς την αύξηση η μείωση του τελικού αριθμού των μαθητών που θα μεταφέρονται από τα λεωφορεία.

 ΔΟΣΕΙΣ
Α ΔΟΣΗ
Β ΔΟΣΗ
Γ ΔΟΣΗ
Δ ΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΟΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 14/10/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/12/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2012
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 15/4/2012

ΕΝΙΑΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
120
120€
120
120
480€
ΣΥΝΟΛΙΚΑΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ 

Λογ/σμος κατάθεσης κομίστρων για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ EUROBANK
Euro bank: 0026-0082-43-0101353432
IBAN: GR7002600820000430101353432ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πάτρα 4 /10/2011

Αγαπητοί μαθητές γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τη μεταφορά των μαθητών κατά την νέα σχολική χρονιά θα ισχύουν τα παρακάτω:
 1. Οι πληρωμές θα γίνονται όπως και πέρσι ανά δίμηνο και θα προκαταβάλλονται στην αρχή κάθε διμήνου σε λογαριασμό της eurobank
 2.  Καθιερώνεται ενιαίο κόμιστρο για τους μαθητές Γυμνασίου Λυκείου ανεξάρτητα του αν η διαδρομή είναι απλή η διπλή
 3. Με δεδομένη την μείωση του ημερήσιου ανά λεωφορείο κομίστρου από 142,5€ πέρσι σε 135€ φέτος το ενιαίο ετήσιο κόμιστρο γυμνασίου λυκείου μειώνεται από 570€ που ήταν πέρσι σε 480 € φέτος. βέβαια με την προϋπόθεση να μεταφέρονται τουλάχιστον 140 παιδιά με τα 3 λεωφορεία.
 4.  Όσοι μαθητές μεταφέρονται θα εφοδιαστούν από τον σύλλογο με ειδική προσωπική κάρτα προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής της Α δόσης. Από την Τρίτη 18 Οκτωβρίου σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της χθεσινής γενικής συνέλευσης όποιος δεν έχει κάρτα δεν θα ανεβαίνει στο λεωφορείο .Τέτοιες κάρτες θα εκδοθούν και θα ισχύσουν σταδιακά 4 κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 5. Οσοι συμμετείχαν αποδεδειγμένα και στο περσινό πρόγραμμα μεταφοράς δικαιούνται επιστροφής 50€ κατά μαθητή από την περασμένη χρονιά
 6.  Από φέτος κάθε μεταφερόμενος θα πάρει 2 θεωρημένες αποδείξεις για την εφορία. Μια για το 2011 και μια για το 2012 μετά την καταβολή της 2ης και της 4ης δόσης αντίστοιχα

Α] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
1] {4 ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ * 165 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ]+11% ΦΠΑ=92.400 € ετησίως έξοδα
Β] Πληρωμές μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Nα αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη στη απόδειξη !!!!

Λογ/σμος καταθέσεως κομίστρων των μαθητών γυμνασίου λυκείου:
Eurobank: 0026-0082-49-0101353505
IBAN: GR5502600820000490101353505

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Πειραματικού Σχολείου του Παν. Πατρών [Νηπιαγωγείου - Δημοτικών - Γυμνασίου - Λυκείου] να προσέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 26/9/11 και ώρα 6.00μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πειραματικού Δημοτικού .Σε περίπτωση μη απαρτίας {παρόντα τουλάχιστον 200 άτομα} η συνέλευση θα αναβληθεί για την Δευτέρα 3/10/2011 και ώρα 6.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο του Πειραματικού Δημοτικού.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι
1.                  Ενημέρωση σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών
2.                  Πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.

Το Δ.Σ .στην σημερινή του συνεδρίαση 23/9/2001 αποφάσισε τη προσωρινή αναστολή της μεταφοράς ολων των μαθητών με τα λεωφορεία τα μισθωμενα απο τον σύλλογο από το πρωί της Δευτερας 3/10/11.

Για αυτό η παρουσία όλων στην γενικη συνελευση είναι απαραίτητη επειδή θα ληφθούν σημαντικότατες αποφάσεις.

Πάτρα Παρασκευή 23/9/2011
Με εκτίμηση
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας
Παντελής Αθανασίου              Μαρία Παναγοπούλου Σμπούκη

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ανάρτηση των ονομάτων για τις περσινές οφειλές  έγινε γιατί θεωρήθηκε ως ο πιο εύκολος και πρακτικός τρόπος ενημέρωσης των γονέων. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής των μαθητών και των οικογενειών τους. Αυτό ήταν μια δυσάρεστη συνέπεια την οποία δεν προβλέψαμε. Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη.
Πατρα  16/9/2011
Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Π.Σ.Π.Π.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2011-12


Αγαπητοί γονείς,


για τον καλύτερο προγραμματισμό της μεταφοράς των μαθητών των σχολείων μας κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012, σας παρακαλούμε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Παρακάτω θα βρείτε τις αιτήσεις για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών:

α) Γυμνασίου - Λυκείου              [κατεβάστε την αίτηση]
β) Δημοτικού - Νηπιαγωγείου   [κατεβάστε την αίτηση]

Η παρούσα δήλωση είναι δεσμευτική και ισχύει για ολόκληρη την σχολική χρονιά 2011-2012.

Παρακαλούμε, αφού κατεβάσετε το αρχείο της αίτησης που σας ενδιαφέρει, να την συμπληρώστε με τα στοιχεία σας και να την αποστείλετε στο  e-mail  του συλλόγου goneis.peiramatiko@gmail.com προκειμένου να λάβετε μέσω e-mail τον αριθμό προτεραιότητας.


Για να κατεβάσουμε το αρχείο αφού πατήσουμε αριστερό κλικ πανω στο αντίστοιχο ``κατεβάστε την αιτηση `` πάνω στον σύνδεσμο και μας πάει στην ιστοσελίδα του Rapidshare  οπου επιλέγουμε "Free download"  με αριστερό κλικ  και στην συνέχεια με νέο αριστερό κλικ στο  "Download now"  κατεβαίνει το αρχείο μας .οπου το ανοιγουμε η το σωζουμε σαν αρχειο WORD  στον υπολογιστή σας.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  μαθητων Πειρ. Νηπιαγωγείου και Δημοτικών 

Πάτρα 4 Μάιου 2011                             

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες   

Σας υπενθυμίζουμε πως στις 20 Απρίλιου έληξε η προθεσμία καταβολής της 4ης και τελευταίας δόσης  για τα λεωφορεία.  Μέχρι σήμερα 10/5/2011  από  σύνολο 111 μεταφερόμενων μαθητών μόνο οι γονείς των  61 έχουν εξοφλήσει  ενώ οι οφειλές των υπολοίπων  50  ανέρχονται σε 10.000 ευρώ. Γίνεται καταρχάς υπενθύμιση και σας παρακαλούμε  να ταχτοποιήσετε τις οφειλές  σας  το ταχύτερο δυνατό γιατί  μας πιέζουν και τρέχουν  οι  ανειλημμένες από μας για  σας   προς τα γραφεία μεταφορών  οικονομικές  υποχρεώσεις.
 
Από την  Δευτέρα 16/5 για ευκολία όλων μας θα αναρτηθεί στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ το ταμείο με τις πληρωμές αλλά και τις οφειλές σας. Θα γίνεται δε ενημέρωση κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
                    

Τηλ.6983507263
Παντελής Αθανασίου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  EUROBANK :
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη
Euro bank:   0026-0082-43-101353432
IBAN:GR7002600820000430101353 432
 Τηλ.6972291342
Μαρία Σταυρίδη-Σφέτσου

                        τηλ.6977381111
Αλέξης Καρβουντζής 
              


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ    

Πάτρα  4 Μάιου 2011                             

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές   
Σας υπενθυμίζουμε πάλι  πως στις 20 Απρίλιου έληξε η προθεσμία καταβολής της 4ης και τελευταίας δόσης  για τα λεωφορεία. Μέχρι σήμερα 4//5/2011  σε σύνολο 163 μεταφερόμενων μαθητών μόνο οι 53 έχουν πληρώσει ενώ οι οφειλές των υπολοίπων 110 ανέρχονται σε 20.000 ευρώ.

Επειδη η κατάσταση εμφανίζεται τραγική,  σε πρώτη φάση γίνεται υπενθύμιση. Την Δευτέρα 16/5 θα αναρτηθεί για διευκολυνση σας  στο ιντερνέτ ολη  η λίστα των οφειλετών μαζι με το ποσο. Πιστευουμε στην σοβαρότητα και την ακεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων αλλά αν χρειαστεί, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί απειλή, αλλά απλή αναφορά στην πραγματικότητα ,θα καταλήξουμε αν  χρειασθεί σε εταιρεία είσπραξης του χρέους με ότι αυτό συνεπάγεται.
 

Παρακαλούμε για αυτό  να ταχτοποιήσετε τις  οφειλές  σας  το ταχύτερο δυνατό, γιατί  μας πιέζουν και τρέχουν  οι  ανειλημμένες απο σας   προς τα γραφεία μεταφορών  οικονομικές υποχρεώσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Nα αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη  στη απόδειξη

Λογ/σμος καταθεσεως κομιστρων  των μαθητων γυμνασιου λυκειου:
Eurobank:  0026-0082-49-0101353505
IBAN: GR5502600820000490101353505

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

συμμετοχες σε εκδρομες του συλλογου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

1 Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΒΟΛΟ ΠΗΛΙΟ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 30.4 ΕΧΟΥΜΕ
   ΤΙΣ ΕΞΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Α/          Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΤΟΜΑ
1
ΒΛΑΣΤΑΡΑ

2
2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
3
3
ΜΠΑΣΤΑ

3
4
ΣΕΡΕΤΗ

3
5
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
4
6
ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑΣ
4
7
ΜΗΧΑΝΕΤΖΗΣ
4
8
ΝΕΓΚΑ

2
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧ.
25

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΜΕΧΡΙ 4 ΜΑΙΟΥ ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΗΛΙΟ 

1η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ – ΠΗΛΙΟ (ΜΗΛΙΕΣ) – ΒΟΛΟΣ    
Συγκέντρωση των εκδρομέων και στις 07:00 αναχώρηση για Ρίο – Αντίρριο – Λαμία – Βόλο. Θα αρχίσουμε την περιήγηση μας στο Πήλιο από τις Μηλιές που είναι κτισμένες σε ένα δάσος από τα δέντρα που του έδωσαν το όνομα του. Αξιοθέατο του χωριού είναι η εκκλησία των Ταξιαρχών στην οποία κήρυξε την Επανάσταση ο Άνθιμος Γαζής και το Λαογραφικό μουσείο. Επιστροφή στο Βόλο το απόγευμα και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΧΑΝΙΑ) – ΠΑΤΡΑ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για να περιηγηθούμε στη δυτική πλευρά του Πηλίου.  Πρώτος μας σταθμός είναι η  Μακρυνίτσα, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της δυτικής πλευράς του Πηλίου. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που έχει να παρουσιάσει πολλά και απτά δείγματα της οικονομικής ακμής του παρελθόντος, των ευνοϊκών συνθηκών που έζησε, της προκοπής και της καλαισθησίας των κατοίκων. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω της Πορταριάς για τα Χάνια, που έχουν την δική τους ξεχωριστή ομορφιά. Βρίσκεται μέσα σε οξιές, πλατάνια και έλατα και είναι πολύ κοντά από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου. Ελεύθερος χρόνος και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τη Πάτρα μέσω Βόλου – Λαμίας, άφιξη στη Πάτρα το βράδυ.

           ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ  ΣΤ ΤΑΞΗΣ

 1ηΕΚΔΡΟΜΗ   
Το  Σάββατο 7/5 /2011 διοργανώνεται εκδρομη από το σύλλογο  για όλους τους μαθητές και γονείς  των πειραματικών σχολείων και νηπιαγωγείου του Παν.Πατρών στην λίμνη Τσιβλού & Ζαρούχλα   Ακράτα .Το κόστος της εκδρομής θα διαμορφωθεί από το πλήθος των συμμετοχών με δεδομένο πως κάθε πούλμαν κοστίζει  400€  με πληρότητα 40 άτομα τουλάχιστον
2ηΕΚΔΡΟΜΗ 
Το  διήμερο 7-8/5 διοργανώνεται εκδρομη μόνο για τους μαθητές Στ τάξης του 8/θ και 2/θ Πειραματικου δημοτικού σε Βόλο-Πήλιο –Μακρυνίτσα –Πορταριά –Μηλιές .Η τιμή συμμετοχής  δεν θα υπερβεί  τα 60€ η 65€ το άτομο έχοντας   διανυκτέρευση στο Βόλο στο ξενοδοχείο ΑEGLI σε τρίκλινα η δίκλινα δωμάτια αντιστοίχως με ελάχιστο  αριθμό συμμετοχής  40  άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20/4 και προκαταβολή 15€ για ΒΟΛΟ
Η δήλωση συμμετοχής στην     2η εκδρομη λαμβάνεται συγχρόνως σαν  δήλωση συμμετοχής στην 1η αν δεν γίνει η 2η , εκτός κι αν δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο  η  δεύτερη.
Παντελής  Αθανασίου……………..τηλ.    6983507263
Μαρία Παναγοπούλου –Σμπούκη..τηλ.  6938966351
 Αλέξης  Καρβουντζής…………….. τηλ.  6977381111
 Μαρία Σταυρίδη- Σφέτσου……….. τηλ.  6972291342
Περισσότερες  λεπτομέρειες των εκδρομών από αύριο στο : http://goneis.blogspot.com
Οι εκδρομές θα επιδοτηθούν  στο σύνολό  τους  και αναλογικά με την συμμετοχή μαθητων με 400€ από τις ετήσιες συνδρομές των γονέων προς το σύλλογο