Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πάτρα 4/10/2011

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Πειραματικου Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παν. Πατρών, για τη μεταφορά των μαθητών κατά την νέα σχολική χρονιά θα ισχύσουν τα παρακάτω:
 1. Οι πληρωμές θα γίνονται όπως και πέρσι ανά δίμηνο και θα προκαταβάλλονται στην αρχή κάθε διμήνου σε λογαριασμό της ΕΥΡΟΒΑΝΚ.
 2.  Όσοι μαθητές που μεταφέρονται θα εφοδιαστούν από τον Σύλλογο με ειδική προσωπική κάρτα προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής της Α δόσης. Από την Τρίτη 18 Οκτώβριου σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της χθεσινής γενικής συνέλευσης, η κάρτα θα είναι απαραίτητη για να ανεβεί κάθε μαθητής στο λεωφορείο. Τέτοιες κάρτες θα εκδοθούν και θα ισχύσουν σταδιακά 4 κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 3. Καθιερώνεται ενιαίο κόμιστρο για τους μαθητές νηπιαγωγείου δημοτικού ανεξαρτήτως του αν η διαδρομή είναι απλή ή διπλή.
 4. Φέτος μειώθηκε το ημερήσιο κόστος μεταφοράς ανά λεωφορείο από 165€ σε 155€ και μεταφέρονται μέχρι σήμερα 75 μαθητές. Έτσι το συνολικό ετήσιο κόστος μεταφοράς από 780€ πέρσι μειώνεται σε 760€. Αν καταλήξουμε να φτάσουμε τους 90 μαθητές το ετήσιο κόστος θα κατέβει στα 675€.
 5. Από φέτος κάθε γονιός θα πάρει 2 αποδείξεις για την εφορία, μια για το 2011 και μια για το 2012 μετά την καταβολή της 2ης και της 4ης δόσης αντιστοίχως.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συγκριτικά στοιχεία της περσινής χρονιάς
 50*3*80*162=38800,00€ …3 πούλμαν 2010
 50*3*85*165=42075,00 …..3 πούλμαν 2011
 50*80=4000,00€ πούλμαν παράκαμψης 2010
 51*85=4335,00€ πούλμαν παράκαμψης 2011 Επιδότηση -3420,00€ από υπόλοιπα 2009-10
Συνολικό ετησιο=85860,00
 Ετήσιο ατομικό =85860/110=780,00€
 Ημερησιο κομιστρο =780,00€/165=4,73€
Φετινά στοιχεία
2 πουλμαν των 50 ατόμων *155 ημερησίως *165ημερες =51150,00€ πούλμαν 12:30
70*165=11550,00€ επιστροφή περσινού υπολοίπου = 2000,00€ Σύνολο ετήσιο 60700,00€ Ετήσιο ατομικό 60.700,00€/80μαθητες=760,00€ Ημερήσιο κόμιστρο
Αναπροσαρμογή που θα επηρεάσει την τελευταία δόση θα γίνει αν χρειαστεί στις αρχές Φεβρουαρίου.

ΔΟΣΕΙΣ
Α ΔΟΣΗ
Β ΔΟΣΗ
Γ ΔΟΣΗ
Δ ΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΟΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 14/10/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/12/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2012
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 15/4/2012
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
190€
190€
190€
190€
760€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Συγκριτικά περσινά στοιχεία
[ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ}4 *80 (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)*140 = 44800€ 4*85*142,5 = 42075 € μείον η επιδότηση = -2275€
Σύνολο κόμιστρων = 90975€

Υπολογισμός Κόστος ανά μαθητή
 90975/160=570€ το χρόνο 570/165=3.46€ /ημερησίως

Φετινά στοιχεία
3 πούλμαν των 50 ατομων*135,00€ ημερησιως*165 ημέρες
=66825 € ετησίως συνολικά

Υπολογισμός Κόστος ανά μαθητή
66825,00€/140 = 480,00€ το χρόνο
480,00€/165 ημέρες = 2,91€ ημερησίως
Αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει ανακοίνωση προσαρμογής της 4ης δόσης προς τα κάτω η προς τα άνω αντιστρόφως προς την αύξηση η μείωση του τελικού αριθμού των μαθητών που θα μεταφέρονται από τα λεωφορεία.

 ΔΟΣΕΙΣ
Α ΔΟΣΗ
Β ΔΟΣΗ
Γ ΔΟΣΗ
Δ ΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΟΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 14/10/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/12/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2012
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 15/4/2012

ΕΝΙΑΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
120
120€
120
120
480€
ΣΥΝΟΛΙΚΑΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ 

Λογ/σμος κατάθεσης κομίστρων για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ EUROBANK
Euro bank: 0026-0082-43-0101353432
IBAN: GR7002600820000430101353432ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πάτρα 4 /10/2011

Αγαπητοί μαθητές γονείς και κηδεμόνες των μαθητών των Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τη μεταφορά των μαθητών κατά την νέα σχολική χρονιά θα ισχύουν τα παρακάτω:
 1. Οι πληρωμές θα γίνονται όπως και πέρσι ανά δίμηνο και θα προκαταβάλλονται στην αρχή κάθε διμήνου σε λογαριασμό της eurobank
 2.  Καθιερώνεται ενιαίο κόμιστρο για τους μαθητές Γυμνασίου Λυκείου ανεξάρτητα του αν η διαδρομή είναι απλή η διπλή
 3. Με δεδομένη την μείωση του ημερήσιου ανά λεωφορείο κομίστρου από 142,5€ πέρσι σε 135€ φέτος το ενιαίο ετήσιο κόμιστρο γυμνασίου λυκείου μειώνεται από 570€ που ήταν πέρσι σε 480 € φέτος. βέβαια με την προϋπόθεση να μεταφέρονται τουλάχιστον 140 παιδιά με τα 3 λεωφορεία.
 4.  Όσοι μαθητές μεταφέρονται θα εφοδιαστούν από τον σύλλογο με ειδική προσωπική κάρτα προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής της Α δόσης. Από την Τρίτη 18 Οκτωβρίου σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της χθεσινής γενικής συνέλευσης όποιος δεν έχει κάρτα δεν θα ανεβαίνει στο λεωφορείο .Τέτοιες κάρτες θα εκδοθούν και θα ισχύσουν σταδιακά 4 κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 5. Οσοι συμμετείχαν αποδεδειγμένα και στο περσινό πρόγραμμα μεταφοράς δικαιούνται επιστροφής 50€ κατά μαθητή από την περασμένη χρονιά
 6.  Από φέτος κάθε μεταφερόμενος θα πάρει 2 θεωρημένες αποδείξεις για την εφορία. Μια για το 2011 και μια για το 2012 μετά την καταβολή της 2ης και της 4ης δόσης αντίστοιχα

Α] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
1] {4 ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ * 165 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ]+11% ΦΠΑ=92.400 € ετησίως έξοδα
Β] Πληρωμές μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Nα αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη στη απόδειξη !!!!

Λογ/σμος καταθέσεως κομίστρων των μαθητών γυμνασίου λυκείου:
Eurobank: 0026-0082-49-0101353505
IBAN: GR5502600820000490101353505