Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Όμιλοι και υπηρεσία μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014 - 15
Σε συνέχεια της από 11.12.2014 ανακοίνωσής μας για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών των ομίλων, σας ενημερώνουμε ότι:
Ο αριθμός των δηλώσεων των γονιών που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μεταφοράς ομίλων ήταν πολύ μικρός  και νέα γραμμή λεωφορείου δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα.