Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Αποδείξεις μεταφοράς (αφορά περίοδο 1/1/2012 έως 30/6/2012)

Όσοι γονείς δεν έχουν παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο τις αποδείξεις για τη χρήση των λεωφορείων κατά την χρονική περίοδο 1/1/2012 έως 30/6/2012, παρακαλούνται να απευθυνθούν στο Γραφείο Μαργέλης τηλ. 2610 278259.