Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Οι εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τη  Δευτέρα 08/02/2016  και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Πειραματικού Γυμνασίου  Π.Π.  προκειμένου να  ψηφίσουν οι γονείς και κηδεμόνες για Δ.Σ. και για τα άλλα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης του συλλόγου,
δεν θα πραγματοποιηθούν
αφού οι υποψηφιότητες δεν ήταν επαρκείς ώστε να δίνουν τη δυνατότητα και εγκυρότητα διεξαγωγής των εκλογών, όπως ορίζεται από το καταστατικό του συλλόγου.
Θα οριστεί νέα ημερομηνία στις αρχές Μάρτη και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου http://goneis.blogspot.gr αλλά και με ανακοίνωση μέσω των παιδιών σας.
Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες: 
·                     για την υποβολή υποψηφιοτήτων και 
·                     για τη συμμετοχή τους στις εκλογές
στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους.


Τονίζεται ότι στην περίπτωση που δεν προκύψει Δ.Σ., ο  Σύλλογος μείνει χωρίς διοίκηση, τίθενται σε κίνδυνο όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του, περιλαμβανόμενης και της μεταφοράς των μαθητών.

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εκπροσώπων Πειραματικού Σχολείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η εφορευτική επιτροπή  που εξέλεξε  το σώμα της γενικής εκλογοαπολογιστικης συνέλευσης του συλλόγου στις 27/01/2016 καλεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του  Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές που θα γίνουν την Δευτέρα 08/02/2016 και ώρα 12:00 μέχρι 18:00 στην αίθουσα τελετών του Πειραματικού Γυμνασίου  Π.Π  προκειμένου να  ψηφίσουν για Δ.Σ. και για τα άλλα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης του συλλόγου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για να έχει το σχολείο μας συμμετοχή στην Ένωση γονέων Δήμου Πατρέων και για να αποφύγουμε την επανάληψη των εκλογών θα πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον 80 γονείς αντιπροσωπεύοντας  τουλάχιστον το ένα τρίτο των 240 συνολικά μαθητών.
Παρακαλούνται τα μέλη: 
·                     για την υποβολή υποψηφιοτήτων και 
·                     για τη συμμετοχή τους στις εκλογές
Τονίζεται ότι στην απευκταία περίπτωση που ο Σύλλογος μείνει χωρίς διοίκηση, τίθενται σε κίνδυνο όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του, περιλαμβανόμενης και της μεταφοράς των μαθητών.

Όσοι/ες γονείς επιθυμούν να είναι υποψήφιοι  μπορούν να συμπληρώσουν  τα στοιχεία τους στην αίτηση που επισυνάπτεται παρακάτω και να την στείλουν μέχρι το Σάββατο  06/02/2016 ώρα 18.00 στην εφορευτική επιτροπή στο e-mail:  goneis.peiramatiko @gmail.com  ή στα e-mail της εφορευτικής επιτροπής σε pdf υπογεγραμμένη  ή  με φαξ στο 2610 991606
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής:
·         Σταματοπούλου –Στάθη Λέτα  estathis89@gmail.com, 6948-266832
·         Μενούνου Πηνελόπη p-menou@otenet.gr, 6978-841 879
·         Kοκκίνη  Παναγιώτα  pkokkini@hotmail.com6974-721348

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
 Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ …08/02/2016

ΕΠΩΝΥΜΟ .. ..............................................................................

ΟΝΟΜΑ ......................................................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ .............................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ............................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ:
 1. ………………………….... 2. …………………..…………………
.
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ
………………………………………………......................................

ΘΕΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
5. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
6. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δώστε μία τουλάχιστον επιλογή. Δεν υπάρχει άνω όριο επιλογών.
Οι επιλογές [4,5,6] σχετίζονται με το σχολείο φοίτησης του/των  παιδιού/ών.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
........./..02../..2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗ...........................

Οι γονείς που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να στείλουν μέχρι το Σάββατο 06/02/2016 και ώρα 18.00
στην εφορευτική επιτροπή στο e-mail goneis.peiramatiko@gmail.com, ή στα e-mail της εφορευτικής επιτροπής (σε pdf υπογεγραμμένη)  ή στο φαξ 2610 991606.

Εφορευτική Επιτροπή