Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς
Σε συνέχεια της  από 23/9./2016  ανακοίνωσης, την οποία θέσαμε υπόψη όλων των εμπλεκομένων με την υπηρεσία μεταφοράς ,μέσω του site του συλλόγου , και η οποία αφορούσε  σε εναλλακτικές προτάσεις για τη δυνατότητα της επιστροφής των μαθητών του Γυμνασίου για  τις τρείς ημέρες που το πρόγραμμα τελειώνει στις 13:15 μμ, θέλουμε να σας ενημερώσουμε  ότι, παρότι ζητήθηκε  να μας γνωρίσετε  για ποια από τις τρείς προτάσεις που καταθέσαμε θέλατε  να ισχύσει , η ανταπόκριση ήταν μη ικανοποιητική αφού μόλις πέντε απάντησαν , σε σύνολο 150 ατόμων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία μεταφοράς.
Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων παραμένουν ως έχουν .
Επίσης σε συνεννόηση του συλλόγου τόσο με την κα Διευθύντρια του Γυμνασίου όσο και με τους μεταφορείς  , σας γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μπορούν να παραμείνουν  στους εξωτερικούς χώρους εντός του Σχολείου ή και στα λεωφορεία τα οποία θα βρίσκονται από τις 13:30 μμ στο χώρο του parking, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί , μέχρι να ξεκινήσει η επιστροφή τους  .