Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Λυκοθανάσης Σπύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Μαρία Παναγοπούλου –Σμπούκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Παρασκευάς Μιχάλης
ΤΑΜΙΑΣ                Κολιόπουλος Γιώργος
ΜΕΛΗ                   Μαγιάκη Άννα
                            Μπακοπούλου Αθανασία
                            Μπακουλόπουλος Αθανάσιος