ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αν είστε μέλος του Συλλόγου και επιθυμείτε να λάβετε ένα αντίγραφο του Καταστατικού του Συλλόγου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση goneis.peiramatiko@gmail.com