Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΓΠΠ
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ' Γυμνασίου του ΠΓΠΠ, που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΠΛΠΠ, οφείλουν να κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονικη διεύθυνση   https://www.iep.edu.gr/pps   μέχρι 14 Μαϊου 2018