Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Σύνθεση Δ.Σ. (29/03/2016)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  • Πρόεδρος: Κολλιόπουλος Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Αργυρόπουλος Στέφανος
  • Γραμματέας: Τζελέπης Κων/νος       
  • Ταμίας:  Βραχνογιάννη-Κατσάρα Ανδρομάχη
  • Μέλος: Γαλάνης Ανδρέας
  • Μέλος:  Παναγόπουλος Ιωάννης                      
  • Μέλος:  Γεωργίου Τατιάνα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
     1)   Δούσκα Ελένη
     2)   Λεονταρίτου Παναγιώτα
     3)   Μαγιάκη-Παπαδοπούλου Αννίτα