Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Ξεκινήσε το πρόγραμμα του Λυκείου μας «Νέοι ? Γέφυρες για το μέλλον» - Στηρίξτε το !

Αγαπητοί γονείς,

έχουμε την χαρά να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Λύκειό μας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εκπονούν από κοινού επτά σχολεία από επτά διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου είναι το μοναδικό σχολείο από την Ελλάδα σε αυτή τη σύμπραξη.

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Νέοι: Γέφυρες για το μέλλον», άρχισε τον Σεπτέμβριο 2009 και θα διαρκέσει δύο χρόνια.

Κατά τη χρονική αυτή διάρκεια, οι μαθητές όλων των συμμετεχόντων σχολείων θα δημιουργήσουν εργασίες σε μορφή γραπτού λόγου, εικόνας και DVD. Τα θέματα τους θα σχετίζονται με:
  • την επιρροή των Μ.Μ.Ε. στη ζωή μας
  • την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και
  • την προστασία του περιβάλλοντος
Η πορεία και τα αποτελέσματα των εργασιών θα γίνονται γνωστά στο σχολείο και την τοπική κοινότητα μέσω παρουσιάσεων, δημοσιευμάτων στον τύπο, την τηλεόραση και γενικότερα σε όλα όσα μέσα είναι δυνατόν να βοηθήσουν στη διάχυση του προϊόντος.

Στο χρονικό αυτό διάστημα οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνοδευμένοι από καθηγητές τους θα ανταλλάξουν επισκέψεις.

Κάθε σχολείο θα φιλοξενήσει όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο και το δικό μας.

Γι' αυτό το λόγο ζητάμε από εσάς να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή ώστε το σχολείο μας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της φιλοξενίας.

Οι συντελεστές της πρωτοβουλίας αυτής προτιμούν η υποστήριξη σας να είναι υλική. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα μετατρέψουν αυτοί την όποια οικονομική υποστήριξη σε υλική και θα σας ενημερώσουν με τα σχετικά παραστατικά.

Θεωρείται αυτονόητο πως οι χορηγοί του σχολείου μας θα αναφέρονται σε κάθε δημοσιοποίησης των εργασιών και δράσεων του προγράμματος.