Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011


ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Αγαπητοί μαθητές  γονείς και κηδεμόνες
Φτάσαμε κιόλας στα μισά της σχολικής  χρονιάς. Παρότι προσπαθήσαμε μέχρι σήμερα να αυξήσουμε τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών καταλήξαμε σήμερα να μεταφέρονται μόνο 160 παιδιά έναντι των 175 προϋπολογισθέντων, αριθμό  πάνω στον όποιο είχε προϋπολογισθεί το ετήσιο συνολικό  κόμιστρο  των 515€  [160+125+125+105]
Από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι σήμερα έπαυσαν να μετακινούνται σε σχέση με την περσινή
 χρονιά δεκαοκτώ [ 18] παιδιά συνολικά. Έτσι φτάνουμε   αναπόφευκτα σε  αύξηση του συνολικού  κόμιστρου κατά 55€ ετησίως με δεδομένο και την αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 2%.Ετσι το συνολικό ετήσιο πόσο πληρωμής  γίνεται 570€   και  οι δυο τελευταίες δόσεις γίνονται 150€   &   135€               αντιστοίχως
Ας σημειωθεί πως με 180 παιδιά το κόμιστρο θα  κατέβαινε στα 505 ευρώ
       
                                ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ   4  ΔΟΣΕΙΣ


ΔΟΣΕΙΣ
Α ΔΟΣΗ
Β ΔΟΣΗ
Γ ΔΟΣΗ
Δ ΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΟΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ
 ΜΕΧΡΙ
 30/9/2010
ΠΛΗΡΩΤΕΑ
 ΜΕΧΡΙ
 20/12/2010
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2011
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/4/2011
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΝΙΑΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
160€
125€
150
135
570 ΣΥΝΟΛΙΚΑ


         ]  ΑΝΑΛΥΣΗ  προϋπολογισμού  ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   2010-2011 ]
[ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ}      (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)*140=44800€    
    {80+85 είναι τα ετήσια }DROMOLOGIA                 *85*142,5=42075                                                                     μείον η      επιδότηση από σύλλογο…………     = -2275€
                                                Σύνολο ετησίων κόμιστρων  ………=90975€.  
Οπότε το  ατομικό κόμιστρο είναι………. 90975/160=570€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ δηλαδή 570/165=3.46€ /ημέρα 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Nα αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα του μαθητή σαν καταθέτη  στη απόδειξη
Λογ/σμος καταθεσεως κομιστρων  των μαθητων γυμνασιου λυκειου:
Eurobank:         0026-0082-49-0101353505
IBAN:    GR5502600820000490101353505