Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς

Το κόστος για τη χρήση των λεωφορείων δεν θα ξεπεράσει τα 550 € για κάθε παιδί. Αυτό θα είναι το ανώτατο κόστος και κατόπιν συμφωνίας με το συνεργαζόμενο με το Σύλλογο γραφείο θα εξοφληθεί σε 4 δόσεις ως εξής:

  • Α’ ΔΟΣΗ 140 €   μέχρι 5/10/2012
  • Β’ ΔΟΣΗ 140 €   μέχρι 5/12/2012
  • Γ’ ΔΟΣΗ 140 €   μέχρι 5/2 /2013
  • Δ’ Δ0ΣΗ 130€    μέχρι 5/5/2013

Το ύψος της Δ’ δόσης πιθανόν να μειωθεί, πράγμα που θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό των ημερών που θα χρησιμοποιηθούν τα λεωφορεία. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας στον λογαριασμό του κου Μαργέλη στην ALPHA Τράπεζα με αριθμό:

653002320000549

Για όποια σχετική πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Γραφείο Ι.Μαργέλη (2610 278259) στο οποίο θα απευθύνεστε και για τις αποδείξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο καταθετήριο να αναφέρονται το όνομα του μαθητή και η γραμμή που χρησιμοποιεί, για να γνωρίζουμε ποιος πλήρωσε και να ενημερώνεται η καρτέλα του.