Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Πρόωρη αποχώρηση παιδιών Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Προς τους γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί γονείς,

Ενημερωθήκαμε οτι το Υπουργείο Παιδείας επιτρέπει την πρόωρη αποχώρηση των παιδιών που παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο κατα τις ώρες 13:30 εως 14:00, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Οσοι γονείς, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και τώρα αποχωρούν στις 12:30 έχουν ανάγκη αυτής της δυνατότητας, μπορούν να κανουν αίτηση για το ολοήμερο και η αποχώρηση να γίνεται στις 14:00.

Για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους Διευθυντές.