Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Ενημέρωση σχετικά με τις νομικές ενέργειες κατά των εξετάσεων

Ακολουθεί ενημέρωση από το δικηγορικό γραφείο "Φ. Χατζηφώτη" σχετικά με τις νομικές ενέργειες στις οποίες προέβη μετά από εντολή των Συλλόγων Γονέων των Πειραματικών Πρότυπων σχολείων.


Όπως  είναι γνωστό προσδιορίστηκαν για 18-4-2013 στην 7μελή σύνθεση του Γ’ τμήματος του ΣτΕ οι αιτήσεις ακυρώσεως των Συλλόγων για το ζήτημα των εξετάσεων. Ο τάχιστος αυτός προσδιορισμός είναι πρωτοφανής για το ΣτΕ και συνέβη αφού προηγήθηκε σειρά από παραστάσεις τόσο στον εισηγητή ο οποίος αρχικά εισηγήθηκε ακόμη και να δοθεί προσωρινή διαταγή όσο και στον Πρόεδρο, τόσο από εμάς όσο και από Προέδρους Συλλόγων και Γονείς. Εξάλλου, σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα-αιτήσεις αναστολής κληθήκαμε να παρασταθούμε την Τρίτη 2-4-2013 στην Επιτροπή Αναστολών. Όλα αυτά ανατρέπουν προφανώς τον σχεδιασμό της ΔΕΠΠΣ να μας αιφνιδιάσει καθόσον εξέδωσε την απόφαση λίγες μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων  και προφανώς ήλπιζε  να συζητηθούν οι αιτήσεις ακυρώσεως μετά τις εξετάσεις (ο αρχικός προσδιορισμός των αιτήσεων ακυρώσεως ήταν 24-10-2013) ενώ και για τα ασφαλιστικά ακόμα θα υπήρχε ελάχιστος χρόνος αντίδρασης. Το δικαστήριο τελικά έπραξε αυτό που όφειλε ενόψει των περιστάσεων και τουλάχιστον δικονομικά και από πλευράς έγκαιρης αντιμετώπισης δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσφύγουμε με χωριστό δικόγραφο που θα κατατεθεί την Δευτέρα 1/4/2013 και κατά της νέας απόφασης της ΔΕΠΠΣ που προσδιορίζει την ημερομηνία των εξετάσεων και άλλα ζητήματα. Σημειώνουμε εδώ ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για Υπουργική Απόφαση και όχι για απόφαση της ΔΕΠΠΣ όπως επιγράφεται και αντίθετα με ότι προβλέπει ο νόμος, δηλαδή το Υπουργείο συνεχίζει τις ίδιες γνωστές τακτικές.

Επειδή θα πρέπει να κοπούν συνολικές αποδείξεις και ήδη γίνεται η εκδίκαση όλων των υποθέσεων ενώ ταυτόχρονα αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε και νέα δικόγραφα παρακαλούμε, όσους έχουν προβεί σε κατάθεση μόνο προκαταβολών, για την κατάθεση του υπολοίπου ποσού στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι την Παρασκευή 5/4/2013.

Δικηγορικό Γραφείο Φώτη Ι. Χατζηφώτη