Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Κόστος μεταφοράς μαθητών και διαδικασία πληρωμής

Αγαπητοί γονείς

Το κόστος για τη χρήση των λεωφορείων ανέρχεται σε 540 € και θα εξοφληθεί σε 4 δόσεις ως εξής:
  • Α’ ΔΟΣΗ 135 €   μέχρι 5/10/2013
  • Β’ ΔΟΣΗ 135 €   μέχρι 5/12/2012
  • Γ’ ΔΟΣΗ 135 €   μέχρι 5/02/2014
  • Δ’ Δ0ΣΗ 135 €   μέχρι 5/04/2014
Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας στον λογαριασμό του Γραφείου Μεταφορών κ. Μαργέλη στην ALPHA Τράπεζα με αριθμό 653002320000549

Στο καταθετήριο να αναφέρονται το όνομα του μαθητή και η γραμμή που χρησιμοποιεί, ώστε να ενημερώνεται η καρτέλα του.