Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Σύνθεση Δ.Σ. (18/12/2013)  • Πρόεδρος: Δημητρέλλος Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Παπαδοπούλου- Μαγιάκη Αννίτα
  • Γραμματέας: Καββαδίας Γεώργιος       
  • Ταμίας: Κολιόπουλος Γεώργιος
  • Μέλος: Κοκκίνη Παναγιώτα
  • Μέλος: Κονταξής Ηλίας                       
  • Μέλος: Μπακουλόπουλος Αθανάσιος