Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

                                                                              
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του  έλαβε πρωτοβουλία να  θέσει στον  Αναπληρωτή Πρυτάνεως κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα  που απασχολούσαν έντονα το Σύλλογό μας και που προκαλείτο από την πυκνή κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών των Σχολείων της Πανεπιστημιούπολης.
Η κατάσταση αυτή εγκυμονούσε σοβαρές πιθανότητες ατυχήματος, και καθιστούσε αναγκαία τη λήψη πρωτοβουλίας για μία γενικότερη διευθέτηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη συγκεκριμένη περιοχή.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ, με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως κ. Γ. Αγγελόπουλο και υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών  του Πανεπιστημίου Πατρών, συζητήθηκαν οι προτάσεις του ΔΣ αλλά και άλλες προτάσεις που προέκυψαν με τις επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.
Από την παραπάνω σύσκεψη επιλέχθηκε η ακόλουθη πρόταση εκπόνησης μελέτης: Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για τα 5 λεωφορεία ανάμεσα στα Πειραματικά σχολεία (Γυμνάσιο και το Δημοτικό) για την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών δημιουργία νέας εισόδου στη ΝΑ πλευρά του Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Πειραματικού Σχολείου με την κατασκευή σκάλας ειδικών προδιαγραφών και  μονοδρόμηση της κάθετης οδού Ηλία Πολίτη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των λεωφορείων που εξυπηρετούν τους μαθητές και για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή  και  σήμανση του υφιστάμενου χώρου ανάμεσα στα Πειραματικά Σχολεία, με σκοπό να επιτρέπεται μόνο η στάση και στάθμευση λεωφορείων. Η παραπάνω μελέτη εκπονήθηκε με βάσει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (Ελληνική νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ.).
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πόρους τους Πανεπιστημίου Πατρών και υλοποιήθηκε αρχές καλοκαιριού.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στις πρυτανικές αρχές, στην Διεύθυνση προγραμματισμού και μελετών  του Πανεπιστημίου Πατρών και ιδιαίτερα στον Αναπληρωτή Πρυτάνεως κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο γα τη λύση ενός προβλήματος που τα τελευταία χρόνια εγκυμονούμε κινδύνους ατυχήματος για τα παιδιά μας.