Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς
Οι αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίου που επέφερε φέτος το Υπουργείο Παιδείας , οδήγησαν στην μεταβολή του σχολικού ωραρίου, με αποτέλεσμα  τρείς ημέρες την εβδομάδα τα παιδιά μας να τελειώνουν το μάθημα στις 13:15 μμ ενώ  τις υπόλοιπες δύο ημέρες στις 14:00 μμ .
Ο Σύλλογος Γονέων είχε ήδη δρομολογήσει το ωράριο  επιστροφής των παιδιών που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία με γνώμονα την κάλυψη όλων των μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου και είχε έγκαιρα ανακοινώσει στην ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες προς ενημέρωση των γονέων.
Πρόσφατα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ,ορισμένοι γονείς έθεσαν το ζήτημα αν μπορεί ο Σύλλογος Γονέων να εξετάσει τη δυνατότητα η επιστροφή των μαθητών Γυμνασίου να γίνεται νωρίτερα τις τρείς ημέρες που το πρόγραμμα τελειώνει στις 13:15 μμ.
Το Δ.Σ του Συλλόγου αφού συνεδρίασε και συζήτησε το θέμα ,  κατέληξε στις παρακάτω τρείς εναλλακτικές προτάσεις προς τους γονείς:
1.    Τα παιδιά να παραμένουν στο χώρο του Σχολείου ή μέσα στα λεωφορεία μέχρι τις 14:00 μμ οπότε θα αναχωρούν προς Πάτρα σύμφωνα με τις υπάρχουσες  διαδρομές.

2.    Υπάρχει η δυνατότητα να δρομολογηθεί ένα λεωφορείο στις 13:25 μμ το οποίο θα συγκεντρώνει τα παιδιά του Γυμνασίου για τρείς ημέρες και τα υπόλοιπα παιδιά θα αναχωρούν κανονικά στις 14:00μμ  με δύο όμως λεωφορεία. Αυτή η λύση δεν επιφέρει επιπλέον  κόστος αλλά απαιτεί τροποποίηση όλων των γραμμών ( δεν θα υπάρχουν όλες οι στάσεις)  για τις τρείς ημέρες οι οποίες θα διαμορφωθούν ως παρακάτω:
   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ωρα αναχώρησης 13:25 μμ  και Διαδρομή
Σχολείο
Πανεπιστημίου
Ανθούπολη
Αμερικής
Νοταρά
Αγίου Κωνσταντίνου
Ηρώων Πολυτεχνείου
Όθ. Αμαλίας & Καρόλου
Καρόλου & Μαιζώνος
Μαιζώνος
Βορείου Ηπείρου
Βενιζέλου

Ωρα αναχώρησης 14:05 μμ   και Διαδρομή
Σχολείο
Πανεπιστημίου
Ανθούπολη
Αμερικής
Νοταρά
Αγίου Κωνσταντίνου
Ηρώων Πολυτεχνείου
Όθ. Αμαλίας
Γούναρη & Μαιζώνος
Μαιζώνος
Βορείου Ηπείρου
Βενιζέλου

Ωρα αναχώρησης 14:05 μμ   και Διαδρομή
Σχολείο
Πανεπιστημίου
Ζαβλάνι
Αγ. Σοφίας
Κωνσταντινουπόλεως
Μαιζώνος
Γούναρη
Ταμπάχανα
Αρόη

      Για την υλοποίηση της πρότασης αυτής  απαιτείται η συμφωνία όλων των μεταφερομένων για τις παραπάνω αναφερόμενες μεταβολές .


3.    Δρομολόγηση ενός λεωφορείου ακόμα για τρείς ημέρες ,το οποίο θα αναχωρεί από το Σχολείο στις 13:25 μμ  και θα μεταφέρει τους μαθητές Γυμνασίου σύμφωνα με την κάτωθι  διαδρομή :

         ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
       Ωρα αναχώρησης 13:25 μμ  και Διαδρομή
Σχολείο
Πανεπιστημίου
Ανθούπολη
Αμερικής
Νοταρά
Αγίου Κωνσταντίνου
Ηρώων Πολυτεχνείου
Όθ. Αμαλίας & Καρόλου
Καρόλου & Μαιζώνος
Μαιζώνος
Βορείου Ηπείρου
Βενιζέλου

ενώ θα παραμείνουν τα τρία λεωφορεία ( με τις υπάρχουσες διαδρομές) κατά την επιστροφή για τους υπόλοιπους  μαθητές.
Σ’ αυτή την περίπτωση  το  κόστος για τους μαθητές που θα επιλέξουν αυτή τη λύση θα ανέλθει στο επιπλέον ποσό των  200 € ( ήτοι συνολικό κόστος μεταφοράς 480 € + 200 € = 680 € ) .
Για να υλοποιηθεί  αυτή η περίπτωση πρέπει να την επιλέξουν τουλάχιστον 40 μαθητές.


           Το Δ.Σ του Συλλόγου θέτει τα παραπάνω προς ενημέρωσή σας και παρακαλεί όπως  οι  απαντήσεις σας αποσταλούν στο email  μας

         Άποψη του Δ.Σ είναι πάντως ότι για μισή ώρα διαφορά δεν αξίζει να γίνουν τόσες τροποποιήσεις ή να επιβαρυνθεί επιπλέον ο οικογενειακός προϋπολογισμός σας.