Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Αγαπητοί γονείς 
     Σας γνωστοποιούμε τον τρόπο πληρωμής καθώς και τον αριθμό λογαριασμού τράπεζας που θα γίνεται η κατάθεση των χρημάτων.
A’ Δ0ΣΗ έως 25/09/2017
Β’ Δ0ΣΗ έως 25/11/2017
Γ’ Δ0ΣΗ έως 25/01/2018
Δ’ Δ0ΣΗ έως 25/03/2018

ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ:   120 € (μετάβαση και επιστροφή)

ή στο τουριστικό γραφείο του κ. Μαργέλη στην Αγίου Ανδρέου 3, τηλ. 2610278259 & 2610222350
ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  στο λογαριασμό: 5504-084835-591   ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
IBAN:  GR 98 0172 5040 0055 0408 4835 591

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*Στην απόδειξη της κατάθεσης να αναφέρονται το όνομα του μαθητή και η γραμμή που χρησιμοποιεί.