Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Νέο (προτεινόμενο) θεσμικό πλαίσιο Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπητοί γονείς, παρακάτω μπορείτε να βρείτε την εισηγητική έκθεση και το σχέδιο Π.Δ. για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τα κείμενα αυτά έχουν σταλεί στο Υπουργείο  Παιδείας για τις περαιτέρω ενέργειες.