Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Μεταφορά μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Στη γενική συνέλευση την 21/11/2009 έγινε ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία της μεταφοράς των μαθητών του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Α] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1] {3 ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ * 165 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ*(120 E +16,51} (Η ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ) + ΦΠΑ 9%    = 73.654 E ετησίως

2] [159*65] + 9% φπα για το πούλμαν της παράκαμψης    = 11.266 E ετησίως

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  = 84.920 E ετησίως

Β] Πληρωμές μαθητών
Συγκριτικά περσινά στοιχεία


101 μαθητές σε διπλή διαδρομή


14 μαθητές σε μονή διαδρομή


Κόστος ανά μαθητή


76*9= 684 E ετησίως η διπλή


66*9= 594 E ετησίως η μονή
Φετινά στοιχεία


96 μαθητές σε διπλή διαδρομή


17 μαθητές σε μονή διαδρομή


κόστος ανά μαθητή


85*9=765 E ετησίως στην διπλή


75*9=675 E ετησίως στην μονή


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ


765*96=73440 E


675*17=11475 E


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ= 84.915 E

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ


ΔΟΣΕΙΣΑ ΔΟΣΗΒ ΔΟΣΗΓ ΔΟΣΗΔ ΔΟΣΗΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


ΔΟΣΕΩΝΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 30/9/2009ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/12/2009ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2010ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/4/2010ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ200E


200E


200E


165E


765 E ΣΥΝΟΛΙΚΑΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ150E175E175E175E675 E ΣΥΝΟΛΙΚΑ


Παρακαλούμε να πληρώνετε εγκαίρως τα χρήματα των δόσεων για να μη προκύπτουν ταμιακές δυσκολίες γιατί η έλλειψη χρημάτων ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ή ΑΤΟΜΙΚΑ.