Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Μεταφορά μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου

Στη  γενική συνέλευση την 21/11/2009 έγινε ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία της μεταφοράς των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου

Α] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1] {4 ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ 50 ΑΤΟΜΩΝ * 165 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ]+9% ΦΠΑ==

=====[4*165*120] + 9%== ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ =86.328 E ετησίως

Β] Πληρωμές μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου
Συγκριτικά περσινά στοιχεία


200 μαθητές σε διπλή διαδρομή


13 μαθητές σε μονή διαδρομή


Κόστος ανά μαθητή


50*9= 450 E ετησίως η διπλή


40*9= 360 E ετησίως η μονή
Φετινά στοιχεία


168 μαθητές σε διπλή διαδρομή


19 μαθητές σε μονή διαδρομή


Κόστος ανά μαθητή


53.3 *9=480 E ετησίως στην διπλή


43.3 *9=390 E ετησίως στην μονή


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ


480*168=80640 E


390*19 =7410 E


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ= 88.050 E

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ
ΔΟΣΕΙΣ

Α ΔΟΣΗΒ ΔΟΣΗΓ ΔΟΣΗΔ ΔΟΣΗΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


ΔΟΣΕΩΝ


ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 30/9/2009ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/12/2009ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/2/2010ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΕΧΡΙ 20/4/2010

ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

150 E
110 E
110 E


110 E


480 E
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΟΝΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ


120 E90 E90 E90 E390 E
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Παρακαλούμε να πληρώνετε εγκαίρως τα χρήματα των δόσεων για να μη προκύπτουν ταμιακές δυσκολίες, γιατί η έλλειψη χρημάτων ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ή ΑΤΟΜΙΚΑ.