Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ψηφοδέλτιο Εκλογών - Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010


Α. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. [μέχρι 3 σταυροί]
 1. Αθανασίου Παντελής
 2. Βανταράκης Απόστολος
 3. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία
 4. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη
 5. Κακαρελίδης Γεώργιος
 6. Καρβουντζής Αλέξης
 7. Λυκοθανάσης Σπύρος
 8. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά
 9. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία
 10. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα
 11. Παρασκευάς Μιχάλης
 12. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία
 13. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία

B. Υποψήφιοι για την ένωση γονέων και κηδεμόνων [μέχρι 7 σταυροί]
 1. Αθανασίου Παντελής
 2. Βανταράκης Απόστολος
 3. Δελιτζάκη - Βασιλαγκου Ευαγγελία
 4. Διονυσάτου – Μπάστα Ερμιόνη
 5. Κακαρελίδης Γεώργιος
 6. Καρβουντζής Αλέξης
 7. Λυκοθανάσης Σπύρος
 8. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά
 9. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία
 10. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα
 11. Παρασκευάς Μιχάλης
 12. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία
 13. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία

Γ. Υποψήφιοι για Εξελεγκτική Επιτροπή
 1. Δημητρέλος Γιώργος
 2. Τόλια Αικατερίνη

Δ. Υποψήφιοι για Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου [1 σταυρός]
 1. Βανταράκης Απόστολος
 2. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη
 3. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά
 4. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία

Ε. Υποψήφιοι για Σχολικό Συμβούλιο Δημοτικού – Νηπιαγωγείου [1 σταυρός]
 1. Βανταράκης Απόστολος
 2. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη
 3. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά
 4. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία

Στ. Υποψήφιοι για Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου [1 σταυρός]
 1. Αθανασίου Παντελής
 2. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία
 3. Κακαρελίδης Γεώργιος
 4. Καρβουντζής Αλέξης
 5. Λυκοθανάσης Σπύρος
 6. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία
 7. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα
 8. Παρασκευάς Μιχάλης
 9. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία

Ζ. Υποψήφιοι για Σχολικό Συμβούλιο Γυμνασίου [1 σταυρός]
 1. Καρβουντζής Αλέξης
 2. Λυκοθανάσης Σπύρος
 3. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία
 4. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Αννα
 5. Παρασκευάς Μιχάλης
 6. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία

Η. Υποψήφιοι για Σχολικό Συμβούλιο Λυκείου [1 σταυρός]
 1. Αθανασίου Παντελής
 2. Δελιτζάκη- Βασιλάγκου Ευαγγελία
 3. Κακαρελίδης Γεώργιος
 4. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία