Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα εκλογών 1/11/2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εφορευτική επιτροπή που εκλέχτηκε από την γενική συνέλευση του συλλόγου γονέων κ κηδεμόνων των Π.Σ.Π.Π. στις 17/10/2010 αποτελείται από τους:
Πρόεδρος :    Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης
Γραμματέας:   Μπότης Γιάννης
Μέλος :         Μοσχόβου Άννα
Αναπληρωματικά μέλη 1.] Αποστολόπουλος Κων/νος 2.]Παπαγγελής Σπήλιος

Κατά την διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου 1-11-2010 τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 215 γονέων, που εκπροσωπούν 260 μαθητές.
Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Διευθυντών των Σχολείων, οι μαθητές που φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία του παν/μίου Πατρών είναι 600 και η νόμιμη απαρτία του 1/3 είναι 200 μαθητές να εκπροσωπούνται στις εκλογές.
Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στην Ένωση Γονέων του Δήμου Πατραίων με 9 αντιπροσώπους (Ένας ανά τριάντα μαθητές, στα υπόλοιπα οι 16 μαθητές κατοχυρώνουν αντιπρόσωπο).

Ψήφισαν:  216, Έγκυρα:   215, Άκυρα:       1, Λευκά:        0

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
 1. Αθανασίου Παντελής ---78
 2. Βανταράκης Απόστολος ---46
 3. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία-----8
 4. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη ------33
 5. Κακαρελίδης Γεώργιος -------14
 6. Καρβουντζής Αλέξης --------115
 7. Λυκοθανάσης Σπύρος -------9
 8. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά……39
 9. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία………63
 10. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα…….18
 11. Παρασκευάς Μιχάλης………30
 12. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία…..18
 13. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία……..36

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται:
 1. Καρβουντζής Αλέξης --------115
 2. Αθανασίου Παντελής ---78
 3. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία………63
 4. Βανταράκης Απόστολος ---46
 5. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά……39
 6. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία……..36
 7. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη ------33Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. Παρασκευάς Μιχάλης………30
 2. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα…….18
 3. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία…..18
 4. Κακαρελίδης Γεώργιος -------14
 5. Λυκοθανάσης Σπύρος -------9
 6. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία-----8

B.Για την ένωση γονέων και κηδεμόνων έλαβαν:
 1. Αθανασίου Παντελής ….97
 2. Βανταράκης Απόστολος ……64
 3. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία……17
 4. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη ………53
 5. Κακαρελίδης Γεώργιος ………..21
 6. Καρβουντζής Αλέξης ………113
 7. Λυκοθανάσης Σπύρος …………21
 8. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά………58
 9. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία…….80
 10. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα……..28
 11. Παρασκευάς Μιχάλης………46
 12. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία……..37
 13. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία……….49

B.Για την ένωση γονέων και κηδεμόνων εκλέγονται 9 μέλη και 4 αναπληρωματικά:
 1. Καρβουντζής Αλέξης ………………………………113
 2. Αθανασίου Παντελής ……………………………..….97
 3. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία…….80
 4. Βανταράκης Απόστολος ……64
 5. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά………58
 6. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη ………53
 7. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία……….49
 8. Παρασκευάς Μιχάλης………46
 9. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία……..37

Αναπληρωματικά μέλη
 1. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα……..28
 2. Κακαρελίδης Γεώργιος ………… …..21
 3. Λυκοθανάσης Σπύρος …… ……21
 4. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία…17

 Γ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν και εξελεγησαν:
 1. Δημητρέλος Γιώργος
 2. Τόλια Αικατερίνη

Γ. Για την Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου έλαβαν:
 1. Βανταράκης Απόστολος ……..51
 2. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη …..30
 3. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά……36
 4. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία…..23

Για την Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου εκλέγεται ένα μέλος:
1.    Βανταράκης Απόστολος ……..51

Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά……36
 2. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη …..30
 3. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία…..23 

Δ. Για το Σχολικό Συμβούλιο Δημοτικού – Νηπιαγωγείου έλαβαν:
 1. Βανταράκης Απόστολος……………………42
 2. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη ………….32
 3. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά……………..39
 4. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία…28

Για το Σχολικό Συμβούλιο Δημοτικού εκλέγεται ένα μέλος:
 1. Βανταράκης Απόστολος………42
αναπληρωματικά μέλη:
 1. Μπουρδανιώτη Ντάκα Χαρά……………..39
 2. Διονυσάτου –Μπάστα Ερμιόνη ………….32
 3. Ραφαηλίδου Γιαννακοπούλου Βικτωρία…28

Ε. Για την Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου έλαβαν:
 1. Αθανασίου Παντελής ……………………….46
 2. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία ……..9
 3. Κακαρελίδης Γεώργιος ……………………4
 4. Καρβουντζής Αλέξης ……………………56
 5. Λυκοθανάσης Σπύρος………………………2
 6. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία………22
 7. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα…………7
 8. Παρασκευάς Μιχάλης…………………….9
 9. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία………………12

Για την Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου εκλέγεται ένα μέλος
 1. Καρβουντζής Αλέξης ……………………56

Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Αθανασίου Παντελής ……………………….46
 2. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία………22
 3. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία………………12
 4. Παρασκευάς Μιχάλης…………………….9
 5. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα…………7
 6. Κακαρελίδης Γεώργιος ……………………4
 7. Λυκοθανάσης Σπύρος………………………2
 8. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία ……..9

ΣΤ. Για το Σχολικό Συμβούλιο Γυμνασίου έλαβαν:
 1. Καρβουντζής Αλέξης ….61
 2. Λυκοθανάσης Σπύρος …..5
 3. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία…….29
 4. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα….17
 5. Παρασκευάς Μιχάλης………9
 6. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία……….17

Για το Σχολικό Συμβούλιο Γυμνασίου εκλέγεται ένα μέλος :
 1. Καρβουντζής Αλέξης ….61

Αναπληρωματικά μέλη :
 1. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία…….29
 2. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα….17
 3. Σταυρίδη Σφέτσου Μαρία……….17
 4. Παρασκευάς Μιχάλης………9
 5. Λυκοθανάσης Σπύρος …..5

Ζ Για το Σχολικό Συμβούλιο Λυκείου έλαβαν :
 1. Αθανασίου Παντελής …63
 2. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία……4
 3. Κακαρελίδης Γεώργιος ………12
 4. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία……..62

Για το Σχολικό Συμβούλιο Λυκείου εκλέγεται ένα μέλος:
 1. Αθανασίου Παντελής …63

Αναπληρωματικά μέλη:
 1. Παναγοπούλου Σμπούκη Μαρία……..62
 2. Κακαρελίδης Γεώργιος ………12
 3. Δελιτζάκη- Βασιλαγκου Ευαγγελία……4