Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. και κατανομή αρμοδιοτήτων

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνεδρίασαν την 8/11/2010 και συνήλθαν σε σώμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:             Παντελής Αθανασίου, τηλ. 6983507263
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :      Μαρία Παναγοπούλου – Σμπούκη, τηλ. 6938966351
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :         Αλέξης Καρβουντζής, τηλ. 697738111, 2610 436850
ΤΑΜΙΑΣ:                 Μαρία Σταυρίδη – Σφέτσου, τηλ. 6972291342
ΜΕΛΗ:                    Απόστολος Βανταράκης, τηλ. 6945336243
                             Ερμιόνη - Διονυσάτου Μπάστα, τηλ. 6932269200
                             Χαρά Μπουρδανιώτη - Ντάγκα, τηλ. 6978486200

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω:
1.    Να υπάρχει μόνιμη τριμελής ταμειακή επιτροπή που θα ασχολείται με τα οικονομικά του συλλόγου σε σχέση με τα λεωφορεία και τα λοιπά αποτελούμενη από τις κ.κ. Μαρία Σταυρίδη - Σφέτσου, Ερμιόνη Διονυσάτου - Μπάστα και τον κ. Αλέξη Καρβουντζή.
2.    Ο κ. Απόστολος Βανταράκης αναλαμβάνει από πλευράς συλλόγου την αντιπροσώπευση του συλλόγου στην επιτροπή λειτουργίας κυλικείων.

3.    Μετά από παραιτήσεις εκλεγμένων και αναπληρωτών στη συγκρότηση:

a)    της σχολικής επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου συμμετέχει από πλευράς συλλόγου σαν μέλος ο κ. Παρασκευάς Μιχάλης και σαν αναπληρωματικός η κα. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα.
b)    του σχολικού συμβουλίου του γυμνασίου μέλος η κα. Παπαδοπούλου Μαγιάκη Άννα και αναπληρωματικός ο κ. Παρασκευάς Μιχάλης.
4.    τα δυο προαναφερθέντα μέλη του συλλόγου επειδή είναι και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου θα καλούνται και θα συμμετέχουν σε όλες τις στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπό την διπλή θεσμική τους ιδιότητα.
5.    Προκειμένου να δημιουργηθεί αρχείο με τα e-mails των μελών του συλλόγου παρακαλούνται τα μέλη να επικοινωνούν μαζί μας μέσω του νέου μας e-mail : goneis.peiramatiko@gmail.com.