Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 13/11/2013

Στις εκλογές της 13ης Νοεμβρίου ψήφισαν 42 γονείς και εκπροσώπησαν 47 μαθητές. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

(1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημητρέλλος Γεώργιος                                23
Καββαδίας Γεώργιος                                      6
Κοκκίνη Παναγιώτα                                       7
Κολλιόπουλος Γεώργιος                               21
Κονταξής Ηλίας                                           13
Μπακουλόπουλος Αθανάσιος                           5
Παπαδοπούλου Αννίτα                                 14

(2) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παπαδοπούλου Αννίτα                                 17
Κονταξής Ηλίας                                           14

(3) ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Δημητρέλλος Γεώργιος                                 32
Καββαδίας Γεώργιος                                       6

(4) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Δημητρέλλος Γεώργιος                                   22    
Μπακουλόπουλος Αθανάσιος                           11

(5) ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Δημητρέλλος Γεώργιος                                   25
Μπακουλόπουλος Αθανάσιος                             8

(6) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ 
Καββαδίας Γεώργιος                                         7
Κολλιόπουλος Γεώργιος                                  23

(7) ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κολλιόπουλος Γεώργιος                                   18
Σακελλαροπούλου-Στεφανοπούλου Αφροδίτη      9                

(8) ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  (Μέχρι 1 σταυρό)
Παπαδοπούλου Αννίτα                                     16
Κονταξής Ηλίας                                               11