Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Επανάληψη εκλογικής διαδικασίας


Αγαπητοί Γονείς

Στις   13.11.2013 έγιναν εκλογές για την ανάδειξη  νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΠΣΠΠ (Νηπιαγωγείου-Δημοτικών-Γυμνασίου-Λυκείου).

Η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή, ως εκ  τούτου δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Δ.Σ.,  σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας.

Θεωρούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που είναι επιτακτική ανάγκη να  συμμετέχουμε στις εκλογές του συλλόγου μας  περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Σε περίπτωση που τα εκλογικά αποτελέσματα δεν δώσουν τη δυνατότητα συγκρότησης Δ.Σ.  αναμένεται να δημιουργηθούν  προβλήματα: 

  1. στο θέμα  μεταφοράς των μαθητών
  2. στη διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων του σχολείου  που  στηρίζει  και υποστηρίζει ο Σύλλογος
  3. στην πραγματοποίηση εκδρομών που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την υποστήριξη του Συλλόγου
  4. στην επίλυση διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν και είναι αναγκαία η συμμετοχή του Συλλόγου.

Επίσης, η  μικρή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία δεν θα δώσει  την δυνατότητα συμμετοχής   μας στις Σχολικές Επιτροπές και τα Σχολικά Συμβούλια των Σχολείων μας και  εκπροσώπησης στην Ένωση Γονέων, στην Ομοσπονδία και στη Συνομοσπονδία Γονέων, αφού θα πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον όσοι γονείς  αντιπροσωπεύουν το 1/3 των 600 συνολικά μαθητών.     

Μετά τα αποτελέσματα των  εκλογών  στις 13.11.2013,  και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου μας, οι εκλογές θα επαναληφθούν με τις ακόλουθες διαδικασίες. 
Ορίζεται  Γενική Συνέλευση και Εκλογές στις 01.12.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου.  Από τη Γενική Συνέλευση ορίζεται νέα  Εφορευτική Επιτροπή και άμεση διεξαγωγή εκλογών. Η παρουσία όλων των γονέων κρίνεται απαραίτητη.

Εάν και σε αυτή την εκλογική διαδικασία δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση Δ.Σ. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία σε ημερομηνίες που θα οριστούν  και εκλέγεται Διοικητικό Συμβούλιο.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ