Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝΑγαπητοί γονείς

Το κόστος για τη χρήση των λεωφορείων δεν θα ξεπεράσει τα 540 € για κάθε παιδί. Αυτό θα είναι το ανώτατο κόστος και κατόπιν συμφωνίας με το συνεργαζόμενο με το Σύλλογο γραφείο θα εξοφληθεί σε 4 δόσεις ως εξής:
  • Α’ ΔΟΣΗ 135 €   μέχρι 19/09/2014
  • Β’ ΔΟΣΗ 135 €   μέχρι 05/12/2014
  • Γ’ ΔΟΣΗ 135 €   μέχρι 05/02 /2015
  • Δ’ Δ0ΣΗ 135€    μέχρι 05/04/2015

Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας στον λογαριασμό του κου Μαργέλη στην ALPHA Τράπεζα με αριθμό: 653002320000549  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ή στο τουριστικό γραφείο του κ. Μαργέλη στην Αγίου Ανδρέου 3, τηλ. 2610278259 & 2610222350

Για όποια σχετική πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Γραφείο Ι.Μαργέλη (2610 278259) στο οποίο θα απευθύνεστε και για τις αποδείξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
*Στην απόδειξη της κατάθεσης να αναφέρονται το όνομα του μαθητή και η γραμμή που χρησιμοποιεί, για να γνωρίζουμε ποιος πλήρωσε και να ενημερώνεται η καρτέλα του. 
*Κάθε μαθητής/τρια θα προμηθευτεί  ειδική κάρτα επιβίβασης από τον οδηγό / συνοδό μετά την καταβολή κάθε δόσης για την επιβίβαση του στο λεωφορείο, την οποία θα επιδεικνύει στην συνοδό.