Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ 3/4 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (400 € ΣΥΝΟΛΙΚΑ. 4 ΔΟΣΕΙΣ χ 100 €).
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟ 3Ο ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50 %
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ  4 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 3Ο ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50 % & ΤΟ 4ο ΠΑΙΔΙ ΟΜΟΙΩΣ 50 %.