Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΡΙΤΗΣ 22/03/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αργυρόπουλος Στέφανος  17
Βραχνογιάννη –Κατσάρα  Ανδρομάχη  23
Γαλάνης Ανδρέας  21
Γεωργίου Τατιάνα  15
Δούσκα Ελένη  8
Κολλιόπουλος Γεώργιος  51
Λεονταρίτου  Παναγιώτα  2
Μαγιάκη - Παπαδοπούλου Αννίτα  31
Παναγόπουλος Ιωάννης  18
Τζελέπης Κωνσταντίνος  21
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αργυρόπουλος Στέφανος  13
Κολλιόπουλος Γεώργιος  32
Λεονταρίτου  Παναγιώτα  8
Μαγιάκη - Παπαδοπούλου Αννίτα  26
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Αργυρόπουλος Στέφανος  20
Βραχνογιάννη –Κατσάρα  Ανδρομάχη  25
Παναγόπουλος Ιωάννης  23
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
Αργυρόπουλος Στέφανος  11
Βραχνογιάννη –Κατσάρα  Ανδρομάχη  20
Κολλιόπουλος Γεώργιος  30  
Λεονταρίτου  Παναγιώτα  9
Παναγόπουλος Ιωάννης  9
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αργυρόπουλος Στέφανος  11
Βραχνογιάννη –Κατσάρα  Ανδρομάχη  17
Δούσκα Ελένη  8
Κολλιόπουλος Γεώργιος  19
Λεονταρίτου  Παναγιώτα  4
Παναγόπουλος Ιωάννης  9
Τζελέπης Κωνσταντίνος 10
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βραχνογιάννη –Κατσάρα  Ανδρομάχη  33
Μαγιάκη-Παπαδοπούλου Αννίτα  29