Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Η εφορευτική επιτροπή  που εξέλεξε  το σώμα της γενικής εκλογοαπολογιστικης συνέλευσης του συλλόγου στις 27/01/2016 καλεί όλους τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του  Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές που θα γίνουν την Τρίτη 22/03/2016 και ώρα 12:00 μέχρι 18:00 στην αίθουσα τελετών του Πειραματικού Γυμνασίου  Π.Π  προκειμένου να  ψηφίσουν για Δ.Σ. και για τα άλλα όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης του συλλόγου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για να έχει το σχολείο μας συμμετοχή στην Ένωση γονέων Δήμου Πατρέων και για να αποφύγουμε την επανάληψη των εκλογών θα πρέπει να ψηφίσουν τουλάχιστον 80 γονείς αντιπροσωπεύοντας  τουλάχιστον το ένα τρίτο των 240 συνολικά μαθητών.
Παρακαλούνται τα μέλη: 
·                     για την υποβολή υποψηφιοτήτων και 
·                     για τη συμμετοχή τους στις εκλογές
Τονίζεται ότι στην απευκταία περίπτωση που ο Σύλλογος μείνει χωρίς διοίκηση, τίθενται σε κίνδυνο όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του, περιλαμβανόμενης και της μεταφοράς των μαθητών.

Όσοι/ες γονείς επιθυμούν να είναι υποψήφιοι  μπορούν να συμπληρώσουν  τα στοιχεία τους στην αίτηση που επισυνάπτεται παρακάτω και να την στείλουν μέχρι το Κυριακή 20/03/2016 ώρα 20.00 στην εφορευτική επιτροπή στο e-mail:  goneis.peiramatiko @gmail.com  ή στα e-mail της εφορευτικής επιτροπής σε pdf υπογεγραμμένη  ή  με φαξ στο 2610 991606
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής:
·         Σταματοπούλου –Στάθη Λέτα  estathis 89@gmail.com, 6948-266832
·         Μενούνου Πηνελόπη p-menou@otenet.gr, 6978-841 879
·         Kοκκίνη  Παναγιώτα  pkokkini@hotmail.com6974-721348

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
 Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ …22/03/2016

ΕΠΩΝΥΜΟ .. ..............................................................................

ΟΝΟΜΑ ......................................................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ .............................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ............................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ:
 1. ………………………….... 2. …………………..…………………
.
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ
………………………………………………......................................

ΘΕΤΩ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
5. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
6. ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δώστε μία τουλάχιστον επιλογή. Δεν υπάρχει άνω όριο επιλογών.
Οι επιλογές [4,5,6] σχετίζονται με το σχολείο φοίτησης του/των  παιδιού/ών.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
........./..02../..2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗ...........................

Οι γονείς που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να στείλουν μέχρι την Κυριακή 20/03/2016 και ώρα 20.00
στην εφορευτική επιτροπή στο e-mail goneis.peiramatiko@gmail.com, ή στα e-mail της εφορευτικής επιτροπής (σε pdf υπογεγραμμένη)  ή στο φαξ 2610 991606.

Εφορευτική Επιτροπή