Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ”
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.3.2017
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παρακαλούμε για την παρουσία σας